Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün imkânlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği araştırma merkezidir.
Kuluçka hizmetleri ve desteklerinden faydalanmak üzere yer almak isteyenler buradan başvuru formunu doldurarak başvuruda bulunabilirler. Başvuruda istenen bilgi ve belgelerin gözden geçirme sonrası proje bilgilerinin eksik veya yeterli detay seviyesinde olmaması, eksik belge/(lerin) olması vb. durumlar tespit edilirse başvuru sahibine eksiklerin ve ilgili düzeltmelerin yapılması için iletişime geçilir.
Başvuru sisteminde yer alan form doldurulduktan sonra, kabul aşamasına kadar herhangi bir belge istenmemektedir.
 
Cube Incubation’a dilediğin zaman başvurabilir, görüşmeye gelebilir, ayrıntılı bilgi alabilirsin. Bize ulaşmak için tıklayabilirsin. Kuluçka Değerlendirme Komisyonu Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere yılda 4 kere toplanır ve girişimcileri seçer.
 
Kuluçka Merkezinde maksimum 4 kişi yer alabiliyorsun. Proje organizasyonunuzda dışarından danışman hocalarınız ya da yarı zamanlı yer alan destek personelleri olabilir.
 
Her ay başvuru sisteminden yapılan başvuruların değerlendirilmesi için kuluçka ön değerlendirme görüşmeleri düzenlenir. Başvuru sahipleri ile telefon görüşmesi gerçekleştirildikten sonra proje uygunluğuna göre ön görüşmeye davet edilir. Ön değerlendirme sonrası takvim iletilerek kuluçka değerlendirme kuruluna davet edilir ve sunum şablonu paylaşılır. Başvuru sahipleri sunumlarını gerçekleştirdikten sonra değerlendirme yapılarak sonuçları mail yoluyla başvuru sahibine iletilir.
Proje fikrinin Teknopark İstanbul tematik alanları ile örtüşmesi, projenin teknik yönü, teknolojik boyutu ve ARGE niteliği, pazar ihtiyaç durumu, ticarileşebilirliği, proje ekibinin yetkinliği ve projenin finansal boyutu göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılır.
 
Kuluçka Merkezinde aylık periyotlarda performans değerlendirme toplantıları yapılır. Yönetimin uygun bulunması halinde kuluçkada bulunma süreniz devam ettirilir. Kuluçkada en fazla 18 ay boyunca yer alınabilir. Bazı Ar-Ge projeleri için 18 ayın yeterli olmadığını biliyoruz. Uzatma talebinde bulunduğunuzda Kuluçka Değerlendir Komisyonu'na tekrardan girmeniz gerekmektedir.
 
Değerlendirme sonucu olumsuz olan kuluçka adayları, proje fikirlerini revize ederek veya farklı fikirle bir sonraki başvuru değerlendirme dönemlerinde başvurularını gerçekleştirebilirler.
 
Ön kuluçka programından faydalanan girişimci/faydalanıcı gruba, 6 aylık dönem için ücretsiz olarak yer tahsisi yapılır. Kuluçka programında ise girişimci / grup, kişi başı (ortak alan/ofis ya da kapalı alan fark etmeksizin) KDV dahil 165 TL /ay teknik ve idari hizmet bedeli öder. Post kuluçka programının ücretleri değişkenlik göstermektedir.
 
Teknopark A.Ş.’nin girişimcilerinden şirket kurduğunda ortak olma ve hisse talebi olmamaktadır. Fakat, grup yatırım aldığı (TÜBİTAK, KOSGEB ve AB vb. Kamu Fonları hariç) takdirde yatırım miktarına göre belirlenen oranda bir bedeli Teknopark İstanbul yönetimine ödemekle yükümlüdür.
 
Teknopark İstanbul A.Ş. olarak fikri mülkiyetinizde hak iddia etmiyoruz. Tekno destek kapsamında fikri mülkiyet hakkı konularında hem gerekli yönlendirmelerin yapılması hem de maddi olarak maliyetlerin bir kısmı Teknopark İstanbul A.Ş. tarafından karşılanmaktadır.
 
Düzenlenen eğitim, etkinlik ve mentorlük programlarına katılım durumunuz hem kuluçkada kalmanız (protokol yenileme) ve hem de kuluçkadan mezuniyet ile ilgili değerlendirme kriterimizdir.
 
Devamlılık protokol yenileme ve mezuniyet değerlendirme kriteri olup % 60 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Aylık düzenlenen performans takip toplantılarına devam zorunluluğu %100 olup mazeretinizi yönetime belirtmemeniz durumunda kuluçka protokolünüz iptal edilir. 
 
Kabul edildiğiniz projeniz çerçevesindeki faaliyetler için 4691 sayılı kanun kapsamındaki muafiyetlerden faydalanabilirsiniz.
 
Hayır beklenmemektedir. Fikir aşamasındaki girişimlerinizle de Cube Incubation'a başvurabilirsiniz.
 
Tek bir projeyle başvuru gerçekleştirebilirsiniz.
İlgili konu için online eğitim çalışmalarımız sürmektedir.
 
Cube Incubation'u resmi şirket adresi olarak gösterip, kabul edildiğiniz projeniz çerçevesindeki faaliyetler için 4691 sayılı kanun kapsamındaki muafiyetlerden faydalanabilirsiniz.
 
Cube Incubation Neler Sunar başlığından ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.
Seçim kurulunda Teknopark İstanbul Yönetimi ve konularında yetkin değerli misafirlerimiz yer almaktadır.